صورة عن حرف ش وعليها ورود

داتيفوس وساتورنينوس ورفقاؤهم االشهداء. خدا می‌دانست که شما [پیش از حلال شدن این کار] به خود خیانت می‌کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما در گذشت

2023-01-30
    اصبروا و صابروا ورابطوا
  1. صور حلوه مكتوب عليها كلام جميل 202
  2. O حرف | ق | O
  3. ورود كبيره ورد رسم
  4. خصائص ابن جني - الجزء الخامس